Çerez Örnek

DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME PROGRAMI


Bölüm Hakkında

Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı:

Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Türkiye'nin deniz ilgi ve çıkarları doğrultusunda, toplam kalite, emniyet, güvenlik ve çevre yönetimi felsefesi ile deniz ticaret filosu için zabit yetiştiren bir okuldur. Temel amaç deniz örf ve adetleri ile birlikte eleştirel ve analitik düşünme, öz disiplin, kendine güven, sosyal sorumluluk, takım çalışması, yaşam boyu öğrenme, yönetim ve liderlik gibi niteliklere sahip öğrenciler yetiştirmektir. Bu amaçla çalışanların katılımı ve iş yaşamının kalitesinin geliştirilmesi temel prensiplerdendir.

Türkiye son 6 yılda deniz taşımacılığında %400 oranında gelişim göstermiş ve gemi sanayi ivme kazanmıştır. Türk Deniz filosunun 2011 yılı groston olarak dağılımına bakıldığında, 150-6000 GT arasında bulunan gemilerin toplam filo içinde %70 lik bir orana sahip olduğu görülmektedir. Sektörde bu tonaj aralığında bulunan gemilerde görev alacak güverte zabiti yeterliliğinde personel açığı bulunmaktadır. Bu sektörün en önemli bileşenlerinden olan nitelikli gemiadamı ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu amaçla, Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Deniz Ulaştırma ve İşletme (Güverte) programı, 2013-2014 öğretim yılında 20 öğrenci kontenjanı ile eğitime başlamış ve 2017 yılında kontanjanı 55'e yükseltilmiştir. 

Okulun ardından Deniz Ulaştırma ve İşletme (Güverte) programı mezunları Gemi Adamları Yönetmeliği'ne göre bir yıllık açık deniz stajlarını tamamladıktan sonra “Vardiya Zabiti” yeterliği sınavına girme hakkı elde ederler. Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı'na kayıt yaptıracak öğrencilerin "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" ve "Kılık-kıyafet Düzenleme" ile ilgili hususlara dikkat etmeleri son derece önemlidir. Gemiadamı yetiştiren eğitim kurum ve kuruluşlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin Gemiadamları Sağlık Yönergesi'nde belirtilen usul ve esaslara göre aldıkları Gemiadamı Olur Sağlık Raporu'nu Sağlık Denetleme Merkezi'nde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir. Öğrencilerin öğrenimleri süresinde periyodik sağlık muayenesi yaptırmaları isteğe bağlıdır. Düzenli olarak periyodik sağlık muayenelerini yaptıran öğrencilere aktif olarak çalışmaya başladıklarında ilgili yönerge gereğince Periyodik Muayene Hakkı tanınır.

 

Program Profili:

Öğrenciler iki yıl boyunca, temel fizik ve kimya dersleri, gemicilik, seyir, denizde emniyet ve canlı kalabilme teknikleri, gemi manevrası, denizde haberleşme gibi dersler alırlar. Simülatör destekli eğitimleri, havuz ve deniz eğitimleriyle uygulama ağırlıklı eğitimlerini tamamlarlar.

 

Eğitim Uygulama Alanı ve Program Olanakları:

Öğrencilerimiz eğitimleri süresince altyapımızda bulunan, köprüüstü seyir simülatörü, seyir laboratuvarı, haberleşme (GMDSS) simülatörü, gemicilik laboratuvarı, yangın eğitim merkezi, can kurtarma araçları merkezi, denizde emniyet ve güvenlik laboratuvarı, meteoroloji laboratuvarı, temel ilkyardım ve tıbbi bakım laboratuvarından yararlanmaktadırlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından programımız denetlenmiş ve yeterlilik almıştır. 

 

Mezun İstihdam Profilleri:

Program mezunları; deniz ulaştırma, gemi işletme, liman, lojistik, yat turizmi sektörlerinde orta ve küçük ölçekli işletmelerde ara teknik eleman, ara kademe yöneticisi veya idari teknik personel olarak çalışabilmektedirler. Mezuniyetleri sonrası 1 yıllık deniz stajlarını tamamlayan öğrencilerimiz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı sınava girmeye ve nihayetinde deniz ulaştırma sektöründeki ulusal ve uluslararası gemilerde “Vardiya Zabiti” olarak görev yaparlar. Ayrıca mezunlarımız sınavları kazanmaları durumunda Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda astsubay olarak görev yapmaktadırlar.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş:

Denizcilik Fakültesi’nde Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık vb. bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans diploması almak mümkündür.

 

Program Çıktıları:

* Çok farklı disiplinlerdeki takımlarda etkin bir şekilde çalışabilme becerisine sahip olmak,

* Deniz Ulaştırma İşletme problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözebilme becerisine ve güncel konularında bilgi sahibi olmak,

* Türk denizcilik geleneklerine bağlı, mesleksel değerler ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak,

* Etkin ve etkili iletişim becerisine ve matematik ve fen bilgilerini uygulama becerisine sahip olmak,

* Yaşam boyu öğrenme becerisine ve yaratıcılık, eleştirel düşünce, özgüven, girişimcilik, liderlik ve sahip yönetim becerilerine olmak ve önem vermek,

* Emniyet, güvenlik, çevre ve kalite konularında farkındalığa ve bilgiye sahip olmak,

* Seyir bilimi ve gemi yönetimine ilişkin ihtiyaçları tanımlama ve anlama becerilerine sahip olmak,

* Ulusal ve uluslararası denizcilik mevzuatına ilişkin bilgi sahibi olmak ve uygulamak,

* Operasyon ve yönetim seviyesinde planlama, organizasyon, koordinasyon, uygulama, kontrol ve bireylerin emniyetine ve gemi operasyonlarına liderlik yapabilme becerilerine sahip olmak,

* Denizcilik işletmelerinde planlama, uygulama ve kontrol becerilerine sahip olmak.

 

 

ÖNEMLİ

Sağlık raporları için önce T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğüne bağlı Gemiadamı Sağlık Merkezlerinden (https://www.hssgm.gov.tr/GemiadamlariMerkezleri) alınan sevk ile sağlık muayenesi raporu alınacaktır.

 

Pogram Sorumlusu

Öğr.Gör. Volkan Fidan

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ