EGE ÜNİVERSİTESİ

Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı

Türkiye son 6 yılda deniz taşımacılığında %400 oranında gelişim göstermiş ve gemi sanayi ivme kazanmıştır. Türk Deniz filosunun 2011 yılı groston olarak dağılımına bakıldığında, 150-6000 GT arasında bulunan gemilerin toplam filo içinde %70 lik bir orana sahip olduğu görülmektedir. Sektörde bu tonaj aralığında bulunan gemilerde görev alacak güverte zabiti yeterliliğinde personel açığı bulunmaktadır. Bu sektörün en önemli bileşenlerinden olan nitelikli gemiadamı ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu amaçla, Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Deniz Ulaştırma ve İşletme (Güverte) programı, 2013-2014 öğretim yılında 20 öğrenci kontenjanı ile eğitime başlamış ve 2017 yılında kontanjanı 55'e yükseltilmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında öğretim üyesi ve eğitim materyalleri (cankurtarma araçları merkezi, seyir simülatör, yangın  lab. vb.) ortak kullanılarak eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından programımız denetlenmiş ve yeterlilik almıştır. Okulun ardından Deniz Ulaştırma ve İşletme (Güverte) programı mezunları Gemi Adamları Yönetmeliği'ne göre bir yıllık açık deniz stajlarını tamamladıktan sonra “Vardiya Zabiti” yeterliği sınavına girme hakkı elde ederler.

 

Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı'na kayıt yaptıracak öğrencilerin "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" ve "Kılık-kıyafet Düzenleme" ile ilgili hususlara dikkat etmeleri son derece önemlidir. Gemiadamı yetiştiren eğitim kurum ve kuruluşlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin Gemiadamları Sağlık Yönergesi'nde belirtilen usul ve esaslara göre aldıkları Gemiadamı Olur Sağlık Raporu'nu Sağlık Denetleme Merkezi'nde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir. Öğrencilerin öğrenimleri süresinde periyodik sağlık muayenesi yaptırmaları isteğe bağlıdır. Düzenli olarak periyodik sağlık muayenelerini yaptıran öğrencilere aktif olarak çalışmaya başladıklarında ilgili yönerge gereğince Periyodik Muayene Hakkı tanınır.

ÖNEMLİ

Sağlık raporları için önce Sahil Sağlık Denetim Merkezi'ne (Pasaport, İzmir) gidilecek, buradan alınan sevk ile sağlık muayenesi raporu alınacaktır.

Pogram Sorumlusu

Öğr.Gör. Volkan Fidan