Çerez Örnek

ARAŞTIRMA


Projeler

* 23897 No.lu devam eden BAP Projesi

Paraketa ve Olta Balıkçılğında Alternatif Bir Yaklaşım; Yılan Dili "Avcılık Performansı ve Av Etkinliği"

 

* 29630 No.lu devam eden BAP Projesi

Liderlik Tarzı ve Emniyet İklimi Algısı Arasındaki İlişki ve Bu İlişkiyi Etkileyen Boyutlar:  Gemi İnsanları Üzerine Bütünsel Bir Araştırma

 

* İzka Projesi

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen TR31/16/ME01/0057 nolu ve “Denizcilik Eğitimi’nin Omurgasında Uygulama ve Simülasyon Destekli Eğitim Yaklaşımları” isimli proje 27.06.2016-27.07.2017 tarhileri arasında kurumumuz tarafından yürütülmüştür. Proje bütçesi; 376.135.048 TL olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında, köprüüstü seyir simülatörü ve altyapı/üstyapısı, denizcilik eğitiminde kullanılan çeşitli araç ve gereçler temin edilmiştir.

 

* 2015/UDMYO/001 Nolu Proje

“Denizcilik Eğitiminde Uygulamalı Eğitimin Önemi ve Yaratacağı Nitelikli İş Gücü” isimli altyapı projesi vasıtasıyla “Can Kurtarma Araçları Merkezi” yenilenmesi gerçekleştirilmiştir.

 

* 2015/UDMYO/002 Nolu Proje

“Uluslararası ve Ulusal Denizcilik Eğitim Standartlarına Uygun Laboratuvar Altyapı Çalışması” isimli altyapı projesi yardımıyla “Denizde Emniyet ve Güvenlik Laboratuvar Malzemeleri” ve “Meteoroloji Laboratuvar Malzemeleri” temini gerçekleştirilmiştir.

 

* 2016/UDMYO/001 Nolu Proje

“Denizcilikte Sağlık Eğitimi ve Gemilerde Revirin Önemi” isimli altyapı projesi aracılığıyla “Sağlık Laboratuvar Malzemeleri” temin edilmiştir.

 

* 2017/UDMYO/001 Nolu Proje

“Denizde Canlı Kalabilme Teknikleri Eğitimi” isimli araştırma proje çıktısı olarak 20. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı kapsamında *poster sunum yapılmıştır. Ayrıca denizde canlı kalabilme teknikleri eğitimi kapsamında kullanılacak ekipman ve laboratuvar için konteynır alımı yapılmıştır.

*Fidan, V., Atacan, C., Düzbastılar, F.O. (2017). Denizde kişisel canlı kalabilme teknikleri eğitimi ve önemi. 20. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, (Editörler: H. Erkanal, V. Şahoğlu, İ. Tuğcu), Ankara Üniversitesi, ANKÜSAM, 16-17 Kasım, İzmir, 227-237.

 

* 2018/UDMYO/001 Nolu Proje

“Denizcilik Eğitiminde Simülatör Destekli Eğtimin Öğrenciler Üzerindeki Etkileri” isimli araştırma projesi tamamlanmıştır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ