Çerez Örnek

Bölüm Hakkında

Sualtı Teknolojisi Programı:

Sualtı Teknolojisi Programı öğrencileri kapsamlı bir sağlık muayenesini geçtikten sonra, iki yıl boyunca, ağırlıklı olarak temel ve ileri dalış eğitimi,  dalış sağlığı ve hiperbarik tedavi yöntemleri, profesyonel sualtı işleri ve mevzuatı ile ilgili teorik ve uygulamalı birçok ders alıp, “Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliği”ne göre stajlarını tamamladıktan sonra “Birinci Sınıf Dalgıç” yeterliliğini sınavsız olarak alabilmektedir. Ayrıca, Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezlerinde stajlarının en az iki haftalık kısmını yapmaları durumunda, “Basınç Odası Operatörü” belgesini almayı hak ederler. Su Ürünleri Fakültelerine dikey geçiş yaparak lisans diploması alabilirler. Eğitimleri süresince öğrencilerimiz, Egederin Eğitim Teknesi, dalış havuzu, tüp dolum ünitesi, çeşitli SCUBA donanımları, kaldırma balonları, sualtı görüntüleme ve haberleşme sistemleri, kesme-kaynak teçhizatı, satıhtan ikmalli dalış sistemleri ile en son teknolojiyi kullanarak, dalış tecrübesi ve bilgisine sahip olurlar.

 

Program Profili:

Ege Üniversitesi, Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Türkiye'nin deniz ve içsularında çalışabilecek yeterliğe sahip, emniyet, güvenlik ve çevre yönetimi felsefesi ile her türlü sualtı işini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip, birinci sınıf dalgıç yetiştiren bir okuldur. Temel amaç analitik düşünme, disiplin, kendine güven, sosyal sorumluluk, takım çalışması, yaşam boyu öğrenme, yönetim ve liderlik gibi niteliklere sahip öğrenciler yetiştirmektir. Bu amaçla çalışanların katılımı ve iş yaşamının kalitesinin geliştirilmesi temel prensiplerdendir.

 

Eğitim Uygulama Alanları ve Program Olanakları:

Öğrencilerimiz, okulumuzun faaliyet gösterdiği yerleşkede (Urla) bulunan dalış uygulama havuzu, Ege Üniversitesi kampüsünde (Bornova) yer alan yüzme havuzu ve Egederin Dalış Eğitim teknesi ile Urla ve adalar civarında dalışlar gerçekleştirmektedir. Ayrıca, Aliağa gemi söküm işletmeleri, sualtı arkeolojik kazı bölgeleri (Urla), yetiştiricilik (kafes) tesisleri, tüp dolum odası, kaynak atölyesi gibi farklı alanlarda bilgi ve becerilerini artırma imkanı bulurlar.

 

Mezunların İstihdam Profilleri:

Program mezunları sınavsız olarak, stajlarını tamamladıktan sonra “birinci sınıf dalgıç” yeterlik belgesini almaya hak kazanırlar. Çalışma alanları; denizcilik şirketleri, sualtı inşaat şirketler, petrol şirketleri, sualtı danışmanlık ve projelendirme şirketleri, yurtiçi ve yurtdışı dalış şantiyeleri, liman inşaatları, tersaneler, sualtı kazıları yapan arkeolojik ekipler ve bilimsel kuruluşlar, özel dalgıçlık ve kurtarma şirketleri, kamu ve askeri kurumlarıdır. Program mezunları; sualtı inşaatları, gemi onarımı, ultrasonik kalınlık ölçümü, gemi altı temizliği, katodik koruma, sörvey, sualtı kaynak ve kesme, sualtı arama-kurtarma çalışmaları, denizaltı boru ve iletişim hatlarının döşenmesi ve muayenesi, derin deşarj hatlarının bakım ve onarımı, sondajlama ve enkaz kaldırmak, sualtı araştırmaları, dalış projeleri geliştirme, şamandıra donatım ve bakım,  gemi kurtarma,  her türlü sualtı yapısı bakım-onarım, akvaryum bakımı, balık çiftlikleri bakımı, basınç odası operatörlüğü,  şamandıra bakım-onarım ve inşaatları, petrol platformu inşası ve bakımı, gaz platformu inşası ve bakımı, sismik araştırma,  kanalizasyon işleri, balık ağlarının denizden çıkartılması, dalış organizasyonları kurma ve yönetme, sualtı fotoğraf ve video çekimleri, dalış eğitimi, danışmanlık ve bilirkişi sorumluluklarını yerine getirirler. Ayrıca mezunlarımız sınavları kazanmaları durumunda Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda astsubay olarak görev yapmaktadırlar.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş:

Su Ürünleri Fakülteleri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği gibi bölümlere dikey geçiş yaparak lisans diploması almak mümkündür.

 

Program Çıktıları:

* Dalış ortamı olan tatlı ve tuzlu suların kimyasal, fiziksel, biyolojik özellikleri ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma

* Dalış sistemlerini kavrayabilme ve sualtında bu sistemleri kullanma becerisine sahip olma

* Denizcilik ve gemicilik bilgilerine sahip olma ve uygulayabilme

* Dalış kaza, hastalık ve tedavileri konusunda teorik bilgilere sahip olma, dalış kaza ve hastalıkları tedavisinde kullanılan basınç odalarını kullanabilme

* Sualtı çalışmalarında her türlü alet ve ekipman kullanabilme yeteneğine sahip olma patlayıcı maddeler konusunda teorik bilgiye sahip olma

* Sualtı görüntüleme cihazları kullanabilme, elde ettiği görüntüleri bilgisayar teknolojisi kullanarak yorumlayabilme

* Sualtı inşaatları, akuakültür kafes sistemleri, sualtı arkeolojik kazılarında, boru hatları ve gemi altlarında iş yapabilme becerisine sahip olma

* Sualtında karşılaştığı öngörülmeyen sorunlara çözüm bulma ve sorumluluk alabilme

* Edindiği bilgi ve beceri doğrultusunda mesleki ile ilgili yeni teknik ve uygulamaları kavrayabilme, uygulayabilme ve teknolojiyi takip edebilme

* Mesleki bilgi ve uygulamalar ile ilgili düşüncelerini ve sorunları yazılı ve sözlü olarak aktarabilme ve yabancı dili kullanabilme

* Dalış teknikleri ve güvenlik bilgilerini kullanarak dalış amirliği yapabilme

* Mesleki mevzuata ve etik bilincine sahip olma

 

Sanayi Dalgıçları Ne İş Yaparlar?

* Sualtı inşaatları * Sualtı boru ve kablo döşeme * Liman inşaatları * Katodik koruma 
* Deşarj sistemleri * Sualtı yapıları inceleme  * Kayıp nesne çıkarma * Ultrasonik ölçüm
* Sualtı ölçümleri * Kirlilik izleme ve ölçüm * Akvaryum * Kültür balıkçılığı

 

Sualtı Teknolojisi öğrencileri sağlık raporu almak için yapılacak tüm tetkikleri (Solunum fonksiyon testi, işitme testi, EKG, göz muayenesi, kan ve idrar testleri, çeşitli grafiler vb.) uzmanlık alanı Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp olan bir doktora onaylatacaklardır.  Ayrıca liman sevkine gerek yoktur. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak: vücut yapısı düzgün olmak; astım, bronşit, epilepsi, nefes darlığı, ileri derecede görme bozukluğu vb. biyolojik bozukluğu olmamak; bayılma, histeri, marazi çarpıntı, aşırı psikolojik duyarlık, davranış bozuklukları, kapalı alan korkusu, karanlık korkusu vb. psikolojik ve sinirsel hastalıklardan herhangi birine yakalanmış olmamak, kayıt sırasında bu konularda herhangi bir engel bulunmadığına; dalışa engel yaratacak fizyolojik bir bozukluğunun olmadığına dair sağlık raporu ile belgelemek gerekir.

Sualtı Teknolojisi öğrencileri, eğitim-öğretim süreleri içinde ders uygulamalarında, haftasonları veya tatil dönemlerinde ve staj yaptıkları süre içerisindeki tüm dalışları, dalış kayıt formunu eksiksiz doldurarak belgelemek zorundadırlar. Ders uygulamalarında dersin sorumlusuna, okul dışı dalışlarda dalış merkezi sorumlusu veya eğitmenine, staj dönemlerinde ise firma sorumlusu veya dalış amirine “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı”  tarafından oluşturulan dalış kayıt formunu imzalatacaklardır. Dalış kayıt formları mezun olana kadar öğrencide kalacak (Gerektiğinde Liman Başkanlıklarına ibraz edilecektir) program sorumlusu veya yüksekokul idaresi tarafından onaylandıktan sonra okulumuza ait dalış kayıt defteri doldurulacaktır. Dalış kayıt formlarında ilgili yönetmeliğe göre 50 saatlik dalışı olmayan dalgıç adayları mezun olsalar dahi “Birinci Sınıf Dalgıç” olma hakkına sahip olamayacaklardır. 

Dalış kayıt formu-1

Dalış kayıt formu-2

**Dalış kayıt formları her dalış sonrası düzenli olarak öğrenci tarafından doldurulup, ilgili öğretim elemanına onaylatılacaktır**

Aletli ve serbest dalışlar için ihtiyaç listesi
1. Maske, palet (tercihen atkılı) ve şnorkel
2. Tam, ıslak veya yarı kuru dalış giysisi, patik, eldiven
3. Ağırlık kemeri ve dalıcının kütlesine uygun kurşun ağırlık (vücut kütlesinin %10’u kadar)
4. Regülatör (1. kademe-2. kademe-2. kademe ahtapot-manometre ve derinlik göstergesi)
5. Denge yeleği (BCD)

* Ekipmanlarınızı satın almadan önce mutlaka dersin öğretim üyeleri ile görüşünüz.

Havuz uygulamaları için ihtiyaç listesi
1. Erkekler için yüzücü mayosu (şort mayo ile havuza girmek yasaktır)
2. Kadınlar için yüzücü mayosu (bikini ile havuza girmek yasaktır)
3. Bone
4. Terlik

* Urla kampüsünde bulunan havuz için balıkadam giysileri kullanılacaktır.

Çizim tekniği dersi için ihtiyaç listesi
1. A4 boyutunda, dik, çizgisiz, karesiz, düz teknik çizim defteri
2. 0,5 ve 0,7 uçlu yumuşak kurşun kalem
3. Yumuşak silgi, yapışkan bant
4. Pergel
5. 30 cm’lik düz cetvel, T cetveli, 30 ve 45 derecelik gönyeler
6. Ders teksiri veya kitap

ÖNEMLİ

Deniz ve havuz dalışları için öğrenciler eğitim ve öğretim süresi için almış oldukları 2 yıl geçerli sağlık raporlarını (fotokopisi) kayıtta meslek yüksekokulu yetkililerine teslim edeceklerdir. Eğitim döneminde sağlık raporu süresi geçen öğrenci hiçbir şekilde dalış yapamaz. Dalış yapabilmesi için öğrencinin raporunu tekrar sağlık muayenesinden geçerek güncellemesi gerekmektedir.

Bitirme Ödevi yazımında uyulması gereken kurallar

Bitirme Ödevi Kapak Sayfası

Not: Bitirme Ödevi yukarıda belirtilen kurallarda yazılmadığı taktirde değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Program Sorumlusu

Öğr.Gör. Gamze AKPINAR


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ