EGE ÜNİVERSİTESİ

Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Oryantasyon Programı

E.Ü. URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORYANTASYON PROGRAMI

25.09.2018  
10:00-11:00  Okulumuz anfisinde genel bilgilendirme sunumu
11:00-12:00 Yerleşke tanıtımı, ulaşım ve yurt olanakları hakkında bilgilendirme
13:00-14:00  Üniversitemiz üst yönetimi, meslek yüksekokulumuz yönetimi hakkında bilgilendirme
14:00-15:00 Üniversitemiz sosyal ve kültürel olanakları hakkında bilgilendirme
15:00-16:00 Üniversitemiz disiplin yönetmeliği, not sistemi , EBYS ve internet sitesi kullanımı hakkında bilgilendirme
26.09.2018  
10:00-11:00 Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı öğrencilerine yönelik bölümün sektördeki yeri, iş olanakları ve  kılık-kıyafet düzenlemelerine uyma gereklilikleri hususunda bilgilendirme
11:00-12:00  Eğitim materyallerinin (cankurtarma araçları merkezi, seyir simülatörü, yangın  lab. vb.) tanıtılması, sınıfların gezdirilmesi
13:00-14:00 Sualtı Teknolojisi Programı öğrencilerine yönelik; bölümün sektördeki yeri, iş olanakları ve elde edecekleri dalış belgesi ile ilgili bilgilendirme
14:00-16:00 Sualtı Teknolojisi Programı öğrencilerine yönelik;  eğitim teknesi, dalış havuzu, tüp dolum ünitesi, çeşitli SCUBA donanımları, görüntüleme ve haberleşme sistemleri, kesme-kaynak teçhizatı, satıhtan ikmalli dalış sistemlerinin tanıtılması